HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM VƯƠNG QUỐC BHUTAN

20.640.000 79.900.000 

Ngày khởi hành       Tháng 11: 20

                                   Tháng 12: 09, 28

                                   Tháng 02/2024: 08, 12, 18

                                   Tháng 03/2024: 15

                                   Tháng 04/2024: 27

Thời gian                   06 ngày 05 đêm

Phương tiện              Máy bay + Xe Ô

All in one