TOUR HÀNH HƯƠNG TRUNG QUỐC BẮC KINH 2023

28.000.000 

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Phương tiện: Bay quốc tế, đường thủy, bay nội địa

All in one