Tour hành hương Trung Quốc – Bắc Kinh 2023

    28.000.000 

    Thời gian: 9 ngày 8 đêm

    Phương tiện: Bay quốc tế, đường thủy, bay nội địa