CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH & THĂM THÂN ĐẶC BIỆT NHẤT 2023 AUSTRALIA – SYDNEY

9.490.000 28.990.000 

Ngày Khởi Hành : 04, 18/06 09, 23/07 13, 27/08 10, 24/09 08, 22/10

Thời gian : 05 ngày 04 đêm

Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô